Älykkäät lukitusjärjestelmät kaikkiin tiloihin

Digitaalisten lukkojen vallankumous on täällä

iLOQ toimii uranuurtajana digitaalisten ja mobiilipohjaisten lukitusjärjestelmien kehityksessä. Paristo- ja johtovapaat järjestelmät ovat sekä turvallisia että kestäviä ja varmistavat luotettavasti päivittäisen pääsyn rakennuksiin.

Sekä fyysisiin älyavaimiin että älypuhelimiin pohjautuvan ratkaisun hallinnointi hoituu yhden joustavan, muokattavan ja helppokäyttöisen alustan kautta. Ainutlaatuinen kaksisuuntainen kommunikaatio mahdollistaa ohjelmiston ja myös pääkäyttäjän pitämisen ajan tasalla kiinteistön turvallisuuden todellisesta tilasta.

iLOQ on mukana monissa projekteissa ympäri maailmaa. Keskitymme elämän helpottamiseen ja tarjoamaan laadukkaita palveluja, jotka tarjoavat lisäarvoa kaikille.

iLOQ 5 Series tarjoaa aina luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun hallinnoitavan kiinteistön tyypistä sekä siihen liittyvistä lukitus- ja pääsynhallintahaasteista riippumatta.

iLOQ-lukko ja avain

Neljä lyömätöntä etua

Kun avain katoaa, ei lukkoja tarvitse vaihtaa tai sarjoittaa uudelleen.

Kadonneen iLOQ-avaimen pääsyoikeudet poistetaan järjestelmästä nopeasti, helposti ja edullisesti ilman yhdenkään lukon vaihtoa tai uudelleensarjoitusta. Tallessa olevia avaimia ei myöskään tarvitse vaihtaa. Kiinteistön turvataso pysyy korkeana vuodesta toiseen.

Avaimia ei voi kopioida luvatta

Vahvasti salatussa digitaalisessa iLOQ-avaimessa ei ole yksilöivää jyrsintää, joka voitaisiin kopioida. iLOQ-avaimen kopiointisuojaus ei perustu avaimen muotoon tai patentin voimassaoloon, vaan vahvaan, vaihtuvaan digitaaliseen salaukseen kulunvalvontatunnisteiden tapaan.

Yhteisten tilojen väärinkäytökset on helppo selvittää

iLOG-lukkosylinteri tallentaa muistiinsa lukon avaamisen tai avaamisyrityksen. Lokitiedosto helpottaa väärinkäytösten selvittämistä ja ehkäisee ennalta häiriöitä. Jos avaimia katoaa, ne poistetaan helposti ohjelmoimalla ilman lukkojen tai avainten vaihtoa.

Asukas voi käyttää yhtä ja samaa avainta

Yhteen iLOQ-avaimeen voidaan ohjelmoida kaikki pääsyoikeudet turvalukoista, hissien avainkytkimistä ja riippulukoista lähtien. Uusiokäytettävät avaimet voidaan ohjelmoida uudelleen lukemattomia kertoja.

Lukitusratkaisu eri kohteisiin, kuvassa avoimen oven lukko ja kahva

Lukitusratkaisu eri kohteisiin

Asuinkiinteistöt

iLOQ S5:n avulla on helppo varmistaa, että asuntojen, porraskäytävien ja muiden yhteisten tilojen turvallisuus pysyy aina mahdollisimman hyvänä. Järjestelmän asentaminen ja hallinnointi on helppoa ja ylläpito edullista. iLOQ ratkaisee ongelmat, joita avaimien hukkaamisesta ja luvattomasta kopioinnista, patenttien voimassaolon päättymisestä ja yhteisten tilojen väärinkäytöstä voi aiheutua.

Integraatio kolmannen osapuolen ratkaisujen kanssa mahdollistaa entistäkin älykkäämmät rakennukset ja mukavamman elämän. Yhteistilojen varaus voidaan esimerkiksi järjestää erillisellä varausjärjestelmällä ja viedä kulkuoikeudet suoraan iLOQ S5 avaimeen. Oveen tai varattuun yhteistilaan ei tarvitse tehdä uusia kaapelointeja, ja ovi avautuu oikealla avaimella oikeaan aikaan.

Opiskelija-asuntolat

Opiskelija-asunnoissa asukkaat vaihtuvat usein ja avaimia katoaa paljon. Suuren vaihtuvuuden ja monimutkaisen avainlogistiikan vuoksi pääsyoikeuksien hallinnointi perinteisillä järjestelmillä on vaikeaa ja kallista. iLOQ S5 on täydellinen ratkaisu opiskelija-asuntojen hallinnoitsijoiden ja työntekijöiden kohtaamiin haasteisiin.

Oppilaitokset ja julkiset tilat

Kouluissa, museoissa ja muissa julkisen palvelun kiinteistöissä mekaanisten lukitusjärjestelmien rinnalle on pitänyt asentaa kalliit kulunvalvontajärjestelmät. iLOQ S5 on samalla sekä digitaalinen lukitusjärjestelmä että etäohjattu pääsynhallintajärjestelmä, minkä vuoksi se auttaa vähentämään kustannuksia entistäkin tehokkaammin. Ratkaisun avulla voidaan varmistaa tilojen esteetön ja tehokas käyttö.

Sairaalat

Sairaalat ovat lukitusjärjestelmille erityisen haastava kohde, koska niissä on paljon työntekijöitä, joilla on vaihtelevia vastuualueita ja kaikki yrittävät työskennellä tehokkaasti tiloissa, jotka ovat usein suuria ja monimutkaisia. Turvallisuustason täytyy aina säilyä korkeana, vaikka työntekijät tarvitsevatkin pääsyoikeuksia rakennusten eri alueille. iLOQ S5 täyttää sairaaloiden tiukat vaatimukset ja varmistaa, että päivittäinen toiminta on sujuvaa.

Toimistokiinteistöt

iLOQ S5 on lukitusjärjestelmä, joka perustuu vahvalle digitaaliselle todentamiselle. Siksi se on täydellinen ratkaisu toimistoille, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja joissa on useita turvallisuustasoja. Ratkaisu tekee pääsynhallinnasta tehokkaampaa toimistoissa, joissa on aiemmin ollut käytössä mekaaninen lukitus- ja pääsynhallintajärjestelmä. Lisäksi iLOQ S5 voidaan helposti muuntaa etäohjatuksi ja käytännölliseksi pääsynhallintajärjestelmäksi, joka pystyy käsittelemään suuria määriä pääsyoikeuksia yhdellä helppokäyttöisellä alustalla.

Hajautetut lukostojen pääsynhallintajärjestelmä

Puhelimella toimivat älylukot ovat ainoa järkevä ratkaisu maantieteellisesti hajautetuissa sarjalukostokohteissa. Haasteena on kuitenkin ollut sähkövirtaa vaativien älylukkojen kallis kaapelointi tai kylmässä tyhjentyvät paristot. Ratkaisu on ILOQ S50 -älylukko, joka kerää tarvitsemansa sähkövirran NFC-puhelimesta. Lukkoihin ei siksi tarvita lainkaan paristoja tai kaapeleita.

Pääsynhallinnan monet mahdollisuudet

iLOQ 5 Series antaa käyttäjän valita, minkälaista avainta hän haluaa käyttää: fyysistä iLOQ S5 -avainta, NFC:llä toimivaa iLOQ S50 -älypuhelinavainta (iOS tai Android), iLOQ S50 -fobia, iLOQ S5 -RFID-tunnusta vai PIN-koodia – valinta on sinun. Paristoja tai ylimääräistä kaapelointia ei tarvita, kuten ei muissakaan iLOQ-ratkaisuissa.

Älykkäämpää ja yksinkertaisempaa hallintaa

Sekä fyysisiin älyavaimiin että älypuhelimiin pohjautuvan ratkaisun hallinnointi hoituu yhden joustavan, muokattavan ja helppokäyttöisen alustan kautta. Ainutlaatuisen laitteiden välisen kaksisuuntaisen kommunikaation ansiosta monenlaisia tietoja (kuten pääsyoikeudet, aikarajoitukset, estettyjen avainten luettelo ja käyttötiedot) voidaan päivittää etäyhteyden kautta ja jakaa nopeasti rakennuksen lukijoiden, avainten ja lukkojen välillä ennen kuin ovi avataan. Järjestelmän ainutlaatuinen kyky välittää tietoa myös kaapeloimattomien lukkosylinterien kautta edelleen, varmistaa tiedon tehokkaan leviämisen kiinteistössä. Näin tietoja ei tarvitse siirtää lukkojen ja avainten välillä manuaalisesti paikan päällä. Ominaisuus myös minimoi järjestelmän johdotukseen liittyvät kulut ja alentaa elinkaarikustannuksia. Ainutlaatuinen kaksisuuntainen kommunikaatio mahdollistaa ohjelmiston ja myös pääkäyttäjän pitämisen ajan tasalla kiinteistön turvallisuuden todellisesta tilasta.

Huippuluokan turvallisuutta

Kaikkien laitteiden hyödyntäessä kaksisuuntaista kommunikaatiota aina ennen avauspäätöstä takaa, että turvallisuus on maksimoitu, ja hallintakustannukset minimoidaan. Kadonneet, varastetut tai palauttamattomat avaimet voidaan helposti poistaa järjestelmästä tai määritellä uudelleen. Ainutlaatuisen laajat aikaominaisuudet taas estävät vanhentuneiden avainten käytön ja toisaalta mahdollistavat joidenkin tilojen käytön vain tarkkaan rajattuina aikoina.

Vaivatonta käyttöä integraatioiden avulla

iLOQ 5 Series järjestelmän vakioitu sovellusohjelmointirajapinta (API) mahdollistaa integroinnin nykyaikaisiin tiedonjako- ja varausjärjestelmiin sekä asiakkaiden henkilökohtaisiin tietokantoihin. Tällä on monia hyödyllisiä käyttömahdollisuuksia; esimerkiksi yhteistilojen varauksia voidaan päivittää tiloissa sijaitsevilla varausjärjestelmien näytöillä tai mobiilisovelluksissa ja jakaa avaimille. Ovia ei tarvitse kaapeloida ja silti käyttö voidaan mahdollistaa tarkasti haluttuina aikoina.

Mies ulko-ovella ovea avaamassa

Edustamiamme tuotteita ovat mm.